Các thông số cơ bản khi sử dụng hàm Vlookup

Hàm Vlookup là một trong những hàm quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Tuy là hàm quan trọng nhưng việc học và sử dụng hàm này không phải đơn giản. Việc tìm hiểu những đối số hỗ trợ khi sử dụng Vlookup là chìa khóa giúp người dùng dễ dàng thực hiện việc lọc dữ liệu trên excel.

Những đối số quan trọng nhất trên hàm vlookup

Lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm. Giá trị bạn muốn tra cứu phải nằm trong cột đầu tiên của dải ô bạn chỉ định trong bảng-mảng . Ví dụ: nếu bảng-mảng kéo dài các ô B2: D7, thì lookup_value của bạn phải ở cột B như hình mình mô tả bên dưới.

Table_array : Phạm vi của các ô trong đó VLOOKUP sẽ tìm kiếm lookup_value và giá trị trả về. Cột đầu tiên trong dải ô phải chứa lookup_value. Dãy ô cũng cần bao gồm giá trị trả lại (ví dụ: Tên trong hình bên dưới) mà bạn muốn tìm.

Col_index_num: Số cột (bắt đầu bằng 1 cho cột bên trái nhất của bảng-mảng ) có chứa giá trị trả lại.

range_lookup: Một giá trị logic xác định bạn muốn hàm hlookup hay vlookup tìm một kết hợp gần đúng hoặc chính xác với 2 sự lựa chọn sau.

TRUE giả định cột đầu tiên trong bảng được sắp xếp theo thứ tự chữ cái hoặc số hoặc sau đó sẽ tìm kiếm giá trị gần nhất. Đây là phương pháp mặc định nếu bạn không chỉ định một. FALSE tìm kiếm giá trị chính xác trong cột đầu tiên.

Đó là một vài Thủ thuật excel mà người dùng cần tìm hiểu và thành thạo khi sử dụng hàm Vlookup để xử lý số liệu được chính xác hơn nha. Chúc các bạn thực hiện thành công.