Cách sử dụng các hàm lồng nhau trong Excel

Việc dùng hàm làm một trong các đối số trong công thức dùng hàm được gọi là lồng và được gọi hàm đó là hàm được lồng vào. Lồng các hàm lại với nhau sẽ giúp bạn giải quyết được các bài toán phức tạp trong excel mà không phải sử dụng nhiều công thức rồi tính toán với nhau sẽ mất rất nhiều thời gian. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách kết hợp và lồng các hàm với nhau.

Một ví dụ cụ thể về cách lồng các hàm :

=IF(AVERAGE(A2:A4)>10,SUM(B3:B8),0)

Bạn có thể thấy ví dụ trên hàm AVERAGE và hàm SUM được lồng vào trong hàm if. Cách lồng này là lồng đơn giản, có nhiều vấn để bạn phải lồng nhiều hàm khác nhau hơn, và tối đa người dùng có thể lồng 64 hàm cùng lúc nha.

Cách thực hiện sử dụng công thức trên Excel

Bước 1 : Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức. Có thể nhập bất kỳ ô trống nào trên Excel nha.

Bước 2 : Để bắt đầu công thức với hàm này, hãy bấm Chèn Hàm có biểu tượng f(x) và nhớ bắt đầu với dấu = trước tiên.

Bước 3 : Một danh sách các hàm hỗ trợ sẽ xuất hiện, tùy vào yêu cầu mà bạn chọn cho mình một hàm thích hợp. Để tìm hiểu thêm về công thức nói chung, hãy xem mục Tổng quan về công thức. Để biết danh sách các hàm sẵn dùng, hãy xem các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái) hoặc các hàm Excel (theo thể loại).

Để nhập một hàm khác làm đối số, hãy nhập hàm vào hộp đối số mà bạn muốn. Các phần công thức được hiển thị trong hộp thoại Đối số Hàm phản ánh hàm bạn đã chọn ở bước trước đó.

Nếu bạn bấm IF hoặc hàm or, hộp thoại Đối số hàm hiển thị các đối số cho hàm IF. Để lồng hàm khác, bạn có thể nhập hàm đó vào hộp đối số. Ví dụ: bạn có thể nhập SUM(G2:G5) vào hộp Value_if_true của hàm IF.

Người dùng có thể nhập thêm bất kỳ đối số và hàm khác như hàm and để bổ sung nào cần để hoàn thiện công thức của bạn.

Sau khi bạn hoàn thành các đối số cho công thức, bấm OK để bắt đầu kiểm tra kết quả hàm mình mới xây dựng, đó là một vài thủ thuật excel đơn giản mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn khi học và tìm hiểu excel nha.