Cách sử dụng hàm AND bằng ví dụ thực tế

Bạn có thể tìm kiếm các kiến thức về cách sử dụng hàm trong excel đơn giản, nhưng để áp dụng những công thức đó vào một dữ liệu thực tế là một vấn đề khác Với những hàm logic và toán học như hàm IF, OR thì thật không đơn giản với những người mới bắt đầu làm quen với Excel. Và mình sẽ chia sẽ một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm AND chi tiết nhất cho mọi người.

Mình sẽ sử dụng bản dữ liệu này áp dụng hàm and nha

Công thức thứ nhất : =AND(A2>1;A2<100)

Hàm này được giải thích cụ thể là hiển thị TRUE nếu A2 lớn hơn 1 VÀ nhỏ hơn 100, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

Công thức thứ 2 : =IF(AND(A2<A3;A2<100);A2;”Giá trị nằm ngoài phạm vi”)

Đây là sự kết hợp giữa hàm if và hàm and. Với những yêu cầu phức tạp thì sử dụng hàm IF đơn thuần sẽ không cho ra kết quả chính xác. Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn A3 VÀ nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo “Giá trị nằm ngoài phạm vi”.

Công thức thứ 3 : =IF(AND(A3>1;A3<100);A3;”Giá trị nằm ngoài phạm vi”)

Ý nghĩa về công thức này là hiển thị giá trị trong ô A3 nếu giá trị đó lớn hơn 1 VÀ nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo. Bạn có thể thay thế nội dung tùy ý cho thông báo.

Với ví dụ thực tế và mình đã giải thích chi tiết sẽ giúp các bạn có cái nhìn dễ dàng hơn về cách sử dụng hàm AND trong một bản dữ liệu cụ thể, ngoài kết hợp với hàm if bạn còn có thể kết hợp với hàm or hoặc hàm not nếu cần thiết.

Trên đây là cách sử dụng cũng như những thông số chi tiết nhất của hàm AND. Để tìm hiểu thêm các thủ thuật excel hay các bạn hãy tham khảo những bài viết tiếp theo của mình về cách sử dụng các hàm excel nha.