Những hàm cơ bản cần biết trước khi học làm Vlookup

Trong Excel thì hàm Vlookup và Hlookup là 2 hàm quan trọng nhất, thông dụng nhất và giúp người dùng xử lý nhiều yêu cầu khi tìm hoặc liệt kê dữ liệu nhất. Vì vậy để hiểu rõ làm vlookup thì trước tiên mọi người nên học và nắm vững những hàm cơ bản sau đây nha.

1 Hàm Value

Đây là hàm có tác dụng chuyền đổi một chuỗi thành một số. Các chuỗi này có thể là sự kết hợp giữa số và chữ hoặc nhiều thành phần ký tự khác nhau, hỗ trợ tìm và liệt kê số liệu hiệu quả cho hàm vlookup rất tốt

Công thức : =Value(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần chuyển thành số

2 Hàm Index

Hàm index trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị từ trong một bảng hoặc phạm vi.

Công thức: =INDEX(array, row_num, [column_num])

3 Hàm Left

Đây là hàm lấy kí tự bắt đầu từ bên trái của chuỗi kí tự trong excel

Công thức : =Left(text, [num_chars])

Trong đó Text : chuỗi ký tự cần lấy trong ô

Num_chars: số kí tự muốn lấy

4 Hàm Mid

Hàm Mid có tác dụng xuất ra một hoặc nhiều kí tự liên tiếp trong chuỗi kí tự, có thể xuất được toàn bộ ký tự trong chuỗi

Công thức : =Mid(text, start_num, num_chars)

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Start_num: kí tự bắt đầu muốn lấy ra khỏi chuỗi kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Đó là những hàm rất cơ bản mà người dùng cần tìm hiểu và thực hành thành công nếu muốn sử dụng những hàm nâng cao như hàm vlookup hay hàm hlookup được tốt hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công nha.