Cách sử dụng hàm AND trong excel

Hàm AND là một trong những hàm luận lý được sử dụng nhiều nhất hiện nay, nó có tác dụng kiểm tra các điều kiện dữ liệu và trả về kết quả đúng hoặc sai. Tuy nghe có vẽ đơn giản nhưng để nắm vững hàm and thì các bạn hãy theo dõi cách sử

Bài tập kết hợp hàm IF với các hàm Logic khác trong Excel

Bạn có thể tìm kiếm các kiến thức về cách sử dụng hàm trong excel đơn giản, nhưng để áp dụng những công thức đó vào một dữ liệu thực tế là một vấn đề khác Với những hàm logic và toán học như hàm IF, OR thì thật không đơn giản với những người

Cách kết hợp hàm IF với hàm OR và hàm AND trong Excel

Hàm IF cho phép bạn tạo một so sánh lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả rằng điều kiện đó là True (đúng) hay False (sai). Nhưng nếu bạn cần kiểm tra nhiều điều kiện, trong đó giả sử

Những hàm logic cơ bản trong Excel

Các hàm luận lý (logical) được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu các bạn chưa biết hết về các hàm luận lý thông dụng thì cùng theo dõi bài viết dưới đây. Mình sẽ liệt kê một số hàm logic thông dụng, được nhiều người sử dụng

Các loại hoàn tính tổng trong ứng dụng Excel

Để tính tổng lương của nhân viên hay tính doanh thu công ty,xí nghiệp hàng tuần, tháng hay quý thì việc sử dụng các hàm hỗ trợ tính tổng trong excel là điều cần thiết. Hãy cùng mình tìm hiểu các hàm tính tổng thông dụng trong excel nha. 1 Hàm SUMIF Hàm SUMIF dùng

Những hàm thống kê nâng cao trong excel bạn nên biết

Một trong những điểm mạnh của Excel so với các ứng dụng khác là khả năng hỗ trợ thống kê dữ liệu chính xác, excel hỗ trợ rất nhiều hàm giúp bạn tìm kiếm hay liệt kê các giá trị mà mình cần tìm. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài hàm thống

Những hàm thống kê có điều kiện trong Excel

Ngoài những hàm cơ bản mà người dùng chỉ cần nhớ cú pháp và công thức thì sẽ dễ dàng thực hiện và cho ra kết quả như mong muốn. Nhưng đôi khi nhiều yêu cầu phải kết hợp nhiều bản và người dùng phải cần nhiều điều kiện để tìm kiếm cho mình kết

Một vài hàm thống kê số liệu quan trọng trên Excel

Một trong những điểm mạnh của Excel so với các ứng dụng khác là khả năng hỗ trợ thống kê dữ liệu chính xác, excel hỗ trợ rất nhiều hàm giúp bạn tìm kiếm hay liệt kê các giá trị mà mình cần tìm. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài hàm thống

Những dạng hàm Count thống kê dữ liệu trong Excel

Một trong những điểm mạnh của Excel so với các ứng dụng khác là khả năng hỗ trợ thống kê dữ liệu chính xác, excel hỗ trợ rất nhiều hàm giúp bạn tìm kiếm hay liệt kê các giá trị mà mình cần tìm. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài hàm thống